Galicja

W roku 1795, w wyniku rozbioru dokonanego przez Rosję, Prusy i Imperium Habsburgów, Polska na ponad 100 lat zniknęła z mapy Europy. Część obszaru unicestwionej Rzeczypospolitej znalazła się pod panowaniem cesarza Austrii jako nowa prowincja zwana Galicją. Jej granice niemalże dokładnie pokrywały się z dzisiejszymi  województwami małopolskim i podkarpackim.

Obecnie pojęcia Galicja używa się bardziej w kontekście kulturowo-historycznym niż geograficznym. Warto przy tym zwrócić uwagę na pewną osobliwość. Otóż zarówno sama Galicja  jak i wszystko to, co rozumie się jako galicyjskość budzą u Małopolan skojarzenia pozytywne, pomimo że wiążą się z bolesnymi doświadczeniami narodu polskiego. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że w zaborze austriackim ludziom żyło się nieco lepiej niż w pozostałych, a region w owym czasie nadrabiał zapóźnienia cywilizacyjne (kolej, wodociągi, drogi).

Dziś prawie już nie ma ludzi urodzonych tutaj przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. i pamiętających czasy Habsburgów. W świadomości młodych Polaków wiedza o pochodzeniu tak popularnej kiedyś nazwy jak Galicja jest niewielka.

Muzeum Ziemi Sądeckiej zrekonstruowało galicyjską małomiasteczkową zabudowę z przełomu XIX i XX wieku.

Pomysłodawcy pragnęli podarować przyszłym pokoleniom odzyskaną pamięć oraz wskrzesić  atmosferę i realia życia w części kraju, którego de facto nie było.

Czytaj więcej
Skip to content