Geneza

Założenia programowe zagospodarowania przestrzennego Sądeckiego Parku Etnograficznego, oddziału na wolnym powietrzu Muzeum Ziemi Sądeckiej, przewidywały docelowo powstanie również sektora małomiasteczkowego, usytuowanego obok właściwego wejścia głównego do skansenu.

Cel ten zaczął być realizowany dopiero po 1999 r. Potrzeba stworzenia atrakcyjnej dla turystów oprawy przestrzennej wejścia głównego na teren skansenu oraz brak możliwości powstania muzealnego sektora małomiasteczkowego, złożonego z translokowanych budynków zabytkowych podyktowały rozwiązanie dotychczas w Polsce niepraktykowane.

Impresja małego miasteczka

Postanowiono stworzyć usługowy „pasaż wejściowy” na teren ekspozycji skansenowskiej w formie impresji małego miasteczka, gdzie rekonstrukcje wybranych kilkunastu dawnych budynków mieszczańskich, tworzących zabudowę wokół placu rynkowego zostały zaadaptowane do nowych ról.

Skip to content