Zwiedzanie

Miasteczko Galicyjskie jest czynne w dniach:

1 maja – 15 października
wtorek – niedziela / 10.00 -18.00  (ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 17.00)

16 października – 30 kwietnia
środa* – niedziela / 9.00 – 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)
(* do 28 lutego ekspozycja będzie nieczynna w poniedziałki i wtorki)

Czas zwiedzania: ok. 60 minut.

Punkt kasowy zamykany na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.

Miasteczko Galicyjskie jest nieczynne w:
  • poniedziałki, (wtorki (do 28 lutego 2022 r.))
  • pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
  • Boże Ciało,
  • 1 i 6 stycznia,
  • 1 listopada,
  • 25  i 26 grudnia.
Zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego poprzez:

zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób (nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami), a także stosowania się do bieżących zaleceń głównego inspektora sanitarnego;

Zwiedzanie ekspozycji odbywa się:
– indywidualne lub w grupie liczącej max. 5 os.;
– z ograniczonym komentarzem przewodnika;
– bez możliwości korzystania z wyświetlaczy dotykowych;
– bez możliwości korzystania z szatni;
– bez możliwości korzystania z ogrodu sensorycznego
– zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania;

Maksymalny czas przebywania na ekspozycji – 1 godz.;
W Miasteczku Galicyjskim może przebywać jednorazowo nie więcej niż 100 osób;

Sprzedaż biletów na ekspozycję tylko w kasie Miasteczka;
Ograniczenie sprzedaży biletów do 40 sztuk na godzinę;

Osoby niepełnoletnie zwiedzają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, rodzice i opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za osoby, którymi się opiekują;

Skip to content