Lekcje muzealne

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Zajęcia realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Kontakt:
tel. 18 441 02 10 / 18 444 35 70, e-mail: kasamg@muzeum.sacz.pl

 

 • Miasteczko Galicyjskie – opowiemy, jak wyglądało życie w niewielkich miastach na przełomie XIX i XX wieku
  Prowadząca: Barbara Szafran

   

 • Apostołowie Słowian i pierwsze alfabety słowiańskie
  Tematem zajęć jest początek chrześcijaństwa w Europie Środkowej na przykładzie postaci świętych Cyryla i Metodego, zwanych apostołami Słowiańszczyzny, ich podróże misyjne oraz rola w kształtowaniu słowiańskiej kultury. Słuchacze będą mogli również zapoznać się z głagolicą i cyrylicą – alfabetami stworzonymi dla języka słowiańskiego – oraz z innymi mniej znanymi systemami pisma stosowanymi w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie I i II tysiąclecia naszej ery. Lekcja połączona z prezentacją multimedialną oraz warsztatami pisania głagolicą i innymi dawnymi alfabetami.
  Prowadzący: Bogusława Błażewicz

   

 • O przedwojennym sporcie na Sądecczyźnie
  Tematem lekcji jest ukazanie postrzegania sportu przed I i II wojną światową, początki rozwoju poszczególnych dyscyplin i towarzystw które popularyzowały aktywność fizyczną oraz przedstawienie pierwszych sukcesów i porażek Sądeczan na arenie ogólnopolskiej. Sądeczanie długo nie zdawali sobie sprawy ze znaczenia dbałości o tężyznę fizyczną, zmiany w tej kwestii nastąpiły w 2 poł. XIX w. wraz z wprowadzeniem obowiązkowych zajęć gimnastyki do wszystkich szkół ludowych i średnich w całej Austrii. To właśnie szkoły dały początek historii wychowania fizycznego i sportowego w Nowym Sączu. W okresie zaborów zaczęto również dostrzegać fakt iż wspólna gra, uprawianie ćwiczeń, wycieczki rowerowe czy wioślarskie spełniają rolę wychowawczą, a także potrafią jednoczyć, a to dla Polaków żyjących w tym czasie było ważnym czynnikiem.
  Prowadząca: Anna Florek
Skip to content