„Pracownia jak malowana…” – konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „PRACOWNIA JAK MALOWANA…”.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą wybraną pracownię Miasteczka Galicyjskiego przy użyciu dowolnej techniki, w formacie nie większym niż A3, inspirowaną wycieczką lub wirtualnym spacerem po Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.  
Każdy uczestnik może wysłać/przekazać maksymalnie jedną pracę.
Pracę konkursową należy:
a) zeskanować/sfotografować i w formacie JPG lub PNG wysłać na adres e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl
b) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miasteczka Galicyjskiego codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 (ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz).
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 25.10.2021 r.

Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:
– I kategoria wiekowa: 3-6 lat
– II kategoria wiekowa: 7-9 lat

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca.

Z prac konkursowych zostanie utworzona wystawa on-line, którą będzie można oglądać na stronie internetowej Miasteczka Galicyjskiego oraz na miasteczkowym profilu Facebook.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

Skip to content