Jarmark Bożonarodzeniowy

                                     Coroczna tradycja rynku w Miasteczku Galicyjskim
                                     … do zobaczenia za rok

 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczny udział w tegorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Miasteczku Galicyjskim. W ostatnią niedzielę Miasteczko wypełniło blisko 50 stoisk wystawienniczych, oferujących bożonarodzeniowe przysmaki
i niepowtarzalne ozdoby świąteczne oraz setki uczestników i odwiedzających.

Organizatorem Jarmarku było Miasteczko Galicyjskie – oddział Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu.

Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękujemy wszystkim partnerom i współorganizatorom Jarmarku. Sukces, jaki odnieśliśmy nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie sztabu osób, organizacji społecznych, instytucji i firm w przygotowanie atrakcyjnej i różnorodnej oferty programowej i wystawienniczej. Nasze podziękowania kierujemy do:

– Orkiestry dętej z Mystkowa pod batutą kapelmistrza Mateusza Główczyka – za przepiękny koncert pieśni bożonarodzeniowych,

– Grupy kolędniczej z Herodem z Podegrodzia – za wykonanie tradycyjnych scenek rodzajowych,

– Grupy teatralnej „Lalkarze” ze Spytkowic – za moc wzruszeń jakich dostarczył widzom podczas spektaklu „Zimowa opowieść”,

– Jarmarkowego św. Mikołaja – Bogdana Hełmeckiego oraz towarzyszących mu postaci bożonarodzeniowych – Justyny Głód, Klaudii Korzym i Edyty Szczurek- Prowadzącego Jarmark – Lecha Zwolińskiego.

 

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim prowadzącym warsztaty:

– Alinie Żelazko – dekorowanie pierników świątecznych,

– Maciejowi Turskiemu – drukowane kartki bożonarodzeniowe,

– Kamilowi Basta (pracownik Sądeckiego Parku Etnograficznego – oddział Muzeum Okręgowego) – tradycyjne ozdoby choinkowe,

– Monice Kantor (pracownik Miasteczka Galicyjskiego – oddział Muzeum Okręgowego) – własne torby na prezenty, Mikołaje z drewna,

– Alicji Wójcik (stażystka w Miasteczku Galicyjskim – oddział Muzeum Okręgowego) –tradycyjny łańcuch choinkowy.

 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich wystawców:

– rękodzielnikom i sprzedawcom za oryginalne ozdoby świąteczne,

– kołom gospodyń wiejskich, producentom żywności, lokalnych wyrobów oraz masażom za świąteczne smakołyki i tradycyjne specjały,

– florystyom za przygotowanie stroików na bożonarodzeniowe stoły.

 

Ponadto dziękujemy:

– Jakubowi Pulitowi – firma INFOPLAY za zapewnienie sprzętu nagłośnieniowego podczas Jarmarku,

– Janowi Cieślikowi za uświetnienie wydarzenia obecnością „żywej szopki”,

– Gościńcowi Galicyjskiemu za świąteczne specjały serwowane w Gospodzie i Kawiarni Galicyjskiej,

– Poczcie Polskiej za możliwość przesłania świątecznych pocztówek bezpośrednio z Miasteczka z Galicyjskiego,

– Nadleśnictwu Stary Sącz za dostarczenie pachnących lasem choinek,

– Sonii Jargut za wykonanie sesji fotograficznych w klimacie Bożego Narodzenia.

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie, jakiego Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu udzielili sponsorzy:

– Lucyna Styś – firma BAG SPORT Artykuły Reklamowe za ufundowanie słodyczy, którymi obdarowywani byli najmłodsi uczestniczy Jarmarku,

– firma MAAN za ufundowanie pędzli malarskich, które posłużyły jako materiały do zajęć warsztatowych.

 

Dziękujemy patronom medialnym: RDN Nowy Sącz, Radio ESKA, portalom: MiastoNS, twojsacz.pl oraz przedstawicielom innych mediów sądeckich, regionalnych i ogólnopolskich.

 

Dziękujemy uczestnikom za liczny udział i niepowtarzalną atmosferę, pełną autentycznego zainteresowania ofertą naszego Jarmarku.

 

Dziękujemy pracownikom Sądeckiego Parku Etnograficznego za logistyczne wsparcie wydarzenia, pracownikom Działu Promocji za pomoc w przygotowaniu kampanii reklamowej wydarzenia, Janowi Kołbonowi, pracownikowi Pracowni Konserwatorskiej oraz Wojciechowi Kołbonowi, pracownikowi Działu Sztuki za przygotowanie szopki bożonarodzeniowej oraz fotografowi Jarmarku Bożonarodzeniowego – Piotrowi Droździkowi.

 

Najserdeczniej dziękuję swoim Koleżankom i Kolegom, pracownikom Miasteczka Galicyjskiego – oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za ogromne serce i zaangażowanie: Annie Hojnor, Adriannie Michalik, Katarzynie Michalik, Annie Kmak, Jadwidze Chronowskiej, Monice Kantor, Alinie Karwala, Karolinie Tworzydło-Ruchale, Marii Skrzypiec, Alicji Wójcik, Anieli Dudczak, Celinie Kucharskiej, Stanisławowi Sobczykowi, Danielowi Lachorowi, Lechowi Stasiukowi, Bogdanowi Tarsińskiemu, stażystom: Katarzynie Dziadosz, Małgorzacie Kaczor i Marii Popardowskiej oraz wolontariuszom, uczniom 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 7: Aleksandrze Borkowskiej, Elżbiecie Piech, Zuzannie Leszczyńskiej, Aleksandrze Małota oraz Wiktorii Górka.

 

Małgorzata Łukasik-Kogut

Kierownik oddziału Miasteczko Galicyjskie

 

Galeria z wydarzenia