Zespół

 

Małgorzata Łukasik-Kogut – Kierownik oddziału Miasteczko Galicyjskie

Anna Hojnor – Z-ca kierownika oddziału Miasteczko Galicyjskie

 

Zespół ds. oferty programowej:

Adrianna Michalik (oferta kulturalna, komercyjna)

Daniel Lachor (oferta kulturalna, edukacyjna)

 

Zespół ds. udostępniania:

Jadwiga Chronowska (przewodnik), Wioletta Hajduk (przewodnik-stażysta), Grzegorz Kabaj (przewodnik-stażysta), Monika Kantor (przewodnik, kasjer), Alina Karwala (przewodnik), Anna Kmak (przewodnik, kasjer), Iwona Kulig-Jabłońska (przewodnik-stażysta), Urszula Michalewska (przewodnik-stażysta), Katarzyna Michalik (przewodnik, kasjer), Cecylia Pogwizd (przewodnik-stażysta), Teofila Sarna (przewodnik-stażysta), Stanisław Sobczyk (przewodnik), Krzysztof Szatny (przewodnik-stażysta), Alicja Wójcik (przewodnik-stażysta)

 

Zespół ds. administracji:

Aniela Dudczak, Celina Kucharska, Lech Stasiuk, Bogdan Tarsiński