Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu

Galicyjski Festiwal Zmysłów. Multisensoryka – wzrok – dotyk – smak i powonienie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach wielowątkowego programu o charakterze edukacyjno-kulturowo-popularyzatorskim p.n. „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Założeniem programu jest zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Miasteczku Galicyjskim – oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Projekt, oprócz niwelowania barier w dostępie do kultury, zakłada szereg działań o charakterze warsztatowym, animacyjnym i artystycznym.

Program:

WYDARZENIE PLENEROWE “MULTISENSORYKA – WZROK, DOTYK, SMAK I POWONIENIE”
24 września 2023 r. 

10.00-18.00

– Pokazy rzemiosła: garncarz, tkacz, szewc i zielarka

– Jarmark rękodzieła i produktów regionalnych

– Koła gospodyń wiejskich i degustacje tradycyjnych specjałów

12.00-17.00

– Konkurs kulinarny „Kociołek Galicyjski” (Regulamin konkursu)

– Artystyczny Galimatias: multisensoryczne pokazy artystyczne

– Teatr TRIP: teatralne scenki rodzajowe

12.00
Gotowanie z KGW z Miłkowej : Barszcz na serwatce i Zupa fasolowa ze śliwką

13.00            
RZPiT Piątkowioki – „Zagroj mi muzyckło”

14.00           
Jasiek Kuroń gotuje!  (Zupa parzybroda)

15.00           
Teatr TRIP „Babroszki w świecie zmysłów”

16.00            
Wyniki konkursu „Kociołek Galicyjski” i wręczenie nagród

17.00           
Koncert Małe TGD

WARSZTATY MULTISENSORYCZNE
UCZTA ZMYSŁÓW 25 września – 15 października 2023 r.

 Warsztaty:

·        garncarskie

·        kulinarne

·        malowania na szkle

·        wyrobu mydełek z wosku pszczelegoZ przyjemnością informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – oddział Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczany jest na wspieranie m.in. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych oraz działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.Projekt „Galicyjski Festiwal Zmysłów – sensualne doświadczanie przestrzeni kultury i dziedzictwa regionu” to wielowątkowy program o charakterze edukacyjno-kulturowo-popularyzatorskim. Założeniem programu jest zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Miasteczku Galicyjskim – oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Zaplanowane działania i materiały dostępnościowe stworzą warunki do integracji różnych grup wiekowych i społecznych oraz aktywizację osób o utrudnionym dostępie do kultury.Projekt, oprócz niwelowania barier w dostępie do kultury, zakłada szereg działań towarzyszących festiwalowi o charakterze warsztatowym, animacyjnym i artystycznym. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:1. Wydarzenie plenerowe „Multisensoryka – wzrok, dotyk, smak i powonienie”2. Cykl warsztatów multisensorycznych „Uczta zmysłów” składający się z 4 bloków tematycznych (warsztaty garncarskie, warsztaty malowania na szkle, warsztaty wyrobu mydełek z wosku pszczelego, warsztaty kulinarne).Podstawowe założenia dla realizacji projektu:Czas realizacji: do 31.12.2023 r.Partnerzy projektu:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu

Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu

Wysokość dofinansowania: 75 000,00 zł. Całkowita wartość: 124 491,00 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Skip to content