Wystawy – Galeria ratuszowa

„Sztuka natury – portret ziemi sądeckiej”

Wystawa prac sądeckiego artysty Marka Libra,  przedstawiciela kierunku art brut. Ekspozycja przygotowana przez kuratorkę Alicję Przybyszowską w ramach pracy dyplomowej na kierunku projekty kuratorskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Rytmiczność zmieniających się pór roku w pejzażu jest inspiracją dla wielu artystów. Podobnie jest w pracach malarskich sądeckiego twórcy Marka Libra z Podrzecza. Odzwierciedlają głęboką wrażliwość wobec otaczającego świata, który jest dla niego bardzo ważny. Na wystawę składają się prace powstałe w latach 2012 – 2023.Wystawa ta jest swoistą refleksją nad twórczością znaną tylko nielicznym. Tworzy przestrzeń dialogu, łączącego artystów i społeczność Sądecczyzny, poprzez treść, narrację, ścieżkę i kontekst.

BIOGRAFIA

Marek Liber (ur. 1963) pochodzi spod sądeckiej wsi Podrzecze. W swojej twórczości wypowiada się głównie za pomocą malarstwa i rysunku. Obdarzony oryginalną wyobraźnią zajmuje się szeroko pojętym krajobrazem. Malarstwo stało się drogą do jego samorealizacji, w której odnalazł środki do twórczego wyrazu. Pracuje głównie w technice akrylu, tempery oraz farb plakatowych. Sporadycznie używa ołówka, kredki, pasteli czy akwareli. W swojej twórczości jest ciągle poszukującym artystą. Do tej pory jego prace można było oglądać na trzech wystawach indywidualnych, które były konfrontacją z pracami jego nieżyjącej matki, uznanej artystki Anny Liber. Brał też udział w ponad 80 wystawach zbiorowych oraz w wielu warsztatach i plenerach. Jest laureatem kilkunastu konkursów plastycznych. Od 2007 roku należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Będąc mocno zaangażowanym w różnego rodzaju działania społeczne na rzecz TPSP jak i lokalnej społeczności, uzyskał wielokrotnie tytuł Społecznika Roku.

Kurator wystawy Alicja Przybyszowska

Wystawa czynna od 17 lutego do 30 kwietnia 2023 r. w godzinach otwarcia ekspozycji.


“Kantor. Trzeba być…”

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest współorganizatorem międzynarodowego projektu artystyczno-naukowego pt. Kantor. Trzeba być…, w którym biorą udział uczestnicy z 8 krajów – uczelnie i ośrodki z Polski i zagranicy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Jednym z efektów tego  projektu będzie wystawa prac powstałych z inspiracji sztuką Tadeusza Kantora, która zaprezentowana zostanie w Galerii Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego.

Wystawa czynna w okresie maj – czerwiec 2023 r. w godzinach otwarcia ekspozycji.


“Pejzaż sądecki” (Galeria Paszyńska w Miasteczku Galicyjskim)

Wystawa pokonkursowa Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowana przez Instytut Pedagogiczny Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów/osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Sądecczyzny. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości plastycznej i kreatywności, uwrażliwienie na piękno pejzażu Ziemi Sądeckiej, jej bogatej tradycji i dziedzictwa kulturowego, spostrzeżenie dokonujących się przemian w krajobrazie w wymiarze kulturowym i społecznym oraz zaproponowanie nowych rozwiązań wyrazowych. Zadanie artystyczne polega na indywidualnym przedstawieniu fragmentu pejzażu Sądecczyzny, który urzeka swym pięknem krajobrazowym.

Wystawa czynna w czerwcu 2023 r. w sieni Galerii Paszyńskiej w godzinach otwarcia ekspozycji.

Skip to content