• Komunikaty

  Zwiedzanie ekspozycji Miasteczka Galicyjskiego w czasie pandemii COVID-19

  Zwiedzający są zobowiązani do:  – noszenia maseczek lub innego typu osłony na usta lub nos oraz do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, – utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób – nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami;– stosowania się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Limit zwiedzających (indywidualnie i grupowo) wynosi do 5 osób, Prosimy – jeśli jest to możliwe – o płatność za bilety, pamiątki i wydawnictwa w kasie Miasteczka kartami płatniczymi, Muzeum w czasie zagrożenia epidemicznego: zapewnia płyny dezynfekujące dla zwiedzających, indywidualnych zwiedzających wpuszczamy na wystawy w odpowiednich odstępach czasu by zapewnić dystans społeczny, przestrzeń muzealna jest regularnie czyszczona i dezynfekowana. W razie pytań…

 • Komunikaty

  Bilet za 1 zł

  Informujemy, że bilet wstępu za 1 zł  (we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: 1. uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2. uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny

 • Komunikaty

  Karta dużej rodziny

  KARTA DUŻEJ RODZINY to program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci. Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY: 6 zł (do Gmachu Głównego, Domu Gotyckiego, Galerii Marii Ritter, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego, Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskiego), 4 zł (do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu). Zastosowana cena na bilety dla dorosłych i dzieci w ramach KDR nie dotyczy: biletów rodzinnych, biletów łączonych (obejmujących zwiedzanie kilku oddziałów) oraz wstępu odpłatnego w wysokości 1,00 zł dla: uczestników zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawnionym…

Skip to content