• Komunikaty

    Bilet za 1 zł

    Informujemy, że bilet wstępu za 1 zł  (we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: 1. uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2. uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny

  • Komunikaty

    Karta dużej rodziny

    KARTA DUŻEJ RODZINY to program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci. Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY: 6 zł (do Gmachu Głównego, Domu Gotyckiego, Galerii Marii Ritter, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego, Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskiego), 4 zł (do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu). Zastosowana cena na bilety dla dorosłych i dzieci w ramach KDR nie dotyczy: biletów rodzinnych, biletów łączonych (obejmujących zwiedzanie kilku oddziałów) oraz wstępu odpłatnego w wysokości 1,00 zł dla: uczestników zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawnionym…

Skip to content