Zwiedzanie ekspozycji Miasteczka Galicyjskiego w czasie pandemii COVID-19

Zwiedzający są zobowiązani do: 

– noszenia maseczek lub innego typu osłony na usta lub nos oraz do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk,
– utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób – nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami;
– stosowania się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Limit zwiedzających (indywidualnie i grupowo) wynosi do 5 osób,

Prosimy – jeśli jest to możliwe – o płatność za bilety, pamiątki i wydawnictwa w kasie Miasteczka kartami płatniczymi,

Muzeum w czasie zagrożenia epidemicznego:

  • zapewnia płyny dezynfekujące dla zwiedzających,
  • indywidualnych zwiedzających wpuszczamy na wystawy w odpowiednich odstępach czasu by zapewnić dystans społeczny,
  • przestrzeń muzealna jest regularnie czyszczona i dezynfekowana.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 18 441 02 10

Oficjalne zarządzenie Muzeum w sprawie zmian regulaminu zwiedzania w okresie zagrożenia COVID-19 (pdf)

Skip to content